Bezpłatnie zapewniamy

- korzystanie z samochodu do wyjścia z poślizgu

- dodatkowe zajęcia praktyczne poza programem szkoleniowym

- korzystanie z komputerów bez ograniczeń czasowych (rozwiązywanie testów)

- dostęp do Internetu

- korzystanie z wszelkich sprzętów audiowizualnych

- zestaw książek i testów niezbędnych do nauki

- egzaminy wewnętrzne teoretyczne i praktyczne bez względu na ilość podejść

- korzystanie z symulatorów jazdy

- korzystanie z placu manewrowego

- załatwienie wszystkich formalności związanych z ustaleniem terminu egzaminu państwowego

- zorganizowanie badań lekarskich w siedzibie ośrodka

- pomoc w uzyskaniu Profilu Kandydata Na Kierowcę

- korzystanie z bufetu firmowego