Informacje o zapisie na kurs

Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy codziennie w siedzibie placówki. W celu zapisania się na kurs bądź szkolenie należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta OCSK, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Informujemy, iż nie umawiamy telefonicznie na szkolenia, kursy, zajęcia praktyczne, bądź egzaminy.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU POZYSKANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, nr ewidencyjny jednostki szkolącej 00012813 P oświadcza, iż przestrzega przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zobowiązuję się do przetwarzania pozyskanych danych osobowych klientów wyłącznie do celów związanych z procedurą zapisania się na usługę szkoleniową oraz jej realizacją.