KURSY PODSTAWOWE

PRAWO JAZDY KAT. AM

Motorower
INFORMACJE:
Motorower. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 14 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-5 godz., części praktycznej-5 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.


(Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów, egzamin państwowy praktyczny w naszym osk w Olecku! - przy zebraniu jednocześnie min. dziesięcioosobowej grupy uczestników)*
dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

500-1000 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. A1

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 16 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-20 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.
dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

1500-2000 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. A2

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl o mocy do 35KW. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-20 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.
dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

1500-1800 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. A2

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl o mocy do 35KW. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów, która posiada prawo jazdy kat. A1. Szkolenie składa się części praktycznej-10 godz. oraz egzaminu wewnętrznego

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

800 zł

PRAWO JAZDY KAT. A

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 24 roku życia. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-20 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.
dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

1500-1800 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. A

Motocykl

INFORMACJE:
Motocykl. Kurs może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kat. A1 lub A2. (20 lat w przypadku posiadania prawa jazdy kat. A2 od min. 2 lat) Szkolenie składa się z części praktycznej-10 godz. egzaminu wewnętrznego praktycznego.
dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

800 zł

PRAWO JAZDY KAT. B

Samochód osobowy
INFORMACJE:

Samochód osobowy. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-30 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

2150 zł

PRAWO JAZDY KAT. B -  pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów

Samochód osobowy
INFORMACJE:

Samochód osobowy. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-30 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.


(pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów, podstawienie naszego pojazdu szkoleniowego do przeprowadzenia egzaminu państwowego w WORD płatne dodatkowo)

dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

2150 zł

PRAWO JAZDY KAT. B - kurs dla osób niepełnosprawnych

Samochód osobowy
INFORMACJE:
Samochód osobowy. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-30 godz., części praktycznej-30 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.


(pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów, specjalne, bądź indywidualne przystosowanie konstrukcyjne oraz podstawienie naszego pojazdu szkoleniowego do przeprowadzenia egzaminu państwowego w WORD płatne dodatkowo)

dATA ROZPOCZĘCIA:

25.05.2021 r. godz. 15:00

CENA:

2150 zł

PRAWO JAZDY KAT. B

Samochód osobowy
INFORMACJE:

Samochód osobowy. Kurs może rozpocząć osoba na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów,  która posiada prawo jazdy kat. B1. Szkolenie składa się z części praktycznej-20 godz. oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

1500 zł

PRAWO JAZDY KAT. C

Samochód ciężarowy
INFORMACJE:

Samochód ciężarowy. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia (18 lat w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej). Szkolenie składa się z części teoretycznej-20 godz., części praktycznej-30 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

3000 zł

PRAWO JAZDY KAT. D - kurs skierowany do osób posiadających prawo jazdy kat. c

Autobus
INFORMACJE:

Autobus. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 24 rok życia (21 lat w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej, 23 lata w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Szkolenie składa się z części teoretycznej-20 godz., części praktycznej-40 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

3800-5800 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. D  - kurs skierowany do osób posiadających prawo jazdy kat. B

Autobus
INFORMACJE:

Autobus. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 24 rok życia (21 lat w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej, 23 lata w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). Szkolenie składa się z części teoretycznej-20 godz., części praktycznej-60 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

4300-6300 zł***
Negocjuj cenę!

PRAWO JAZDY KAT. B+E

Samochód z przyczepą
INFORMACJE:

Samochód z przyczepą. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada prawo jazdy kat. B. Szkolenie składa się z części praktycznej-15 godz. oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

1500 zł

PRAWO JAZDY KAT. C+E

Samochód ciężarowy z przyczepą
INFORMACJE:

Samochód ciężarowy z przyczepą. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia (18 lat w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej), posiada prawo jazdy kat. C. Szkolenie składa się z części praktycznej-25 godz. oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

2500 zł

PRAWO JAZDY KAT. C, C+E

Samochód ciężarowy + samochód ciężarowy z przyczepą
INFORMACJE:

Samochód ciężarowy + samochód ciężarowy z przyczepą (kursy rozpoczęte jednocześnie). Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia (18 lat w przypadku uzyskania kwalifikacji wstępnej), posiada prawo jazdy kat. B. Szkolenie składa się z części teoretycznej-20 godz., części praktycznej-20 godz. oraz egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego (kat. C), części praktycznej-25 godz. oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego (kat. C+E).

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

4500-5500 zł***
Negocjuj cenę!

KARTA ROWEROWA

Kurs na kartę rowerową
INFORMACJE:

Kurs na kartę rowerową wraz z egzaminem: 200zł-kurs, 20zł-egzamin teoretyczny, 50zł-egzamin praktyczny, wydanie karty-bezpłatne)


Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 10 rok życia po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekunów. Szkolenie składa się z części teoretycznej-6 godz., części praktycznej-2 godz. oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

100-270 zł***
Negocjuj cenę!

ADR PODSTAWOWY

Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych- Kurs Podstawowy
INFORMACJE:

Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia. 

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

300-500 zł***
Negocjuj cenę!

ADR SPECJALISTYCZNY

Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych- Kurs specjalistyczny
INFORMACJE:

Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych Przewóz w Cysternach. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

100-300 zł***
Negocjuj cenę!

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (II WJO)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem
INFORMACJE:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (II WJO). Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia. Szkolenie składa się z części teoretycznej-44 godz. oraz części praktycznej-15 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

1000-1500 zł***
Negocjuj cenę!

Bezpieczne użytkowanie butli

Bezpieczne użytkowanie butli
INFORMACJE:

Bezpieczne użytkowanie butli. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia. Szkolenie składa się z części teoretycznej-3 godz. oraz części praktycznej-5 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

50-100 zł***
Negocjuj cenę!

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (I WJO)

Wózki jezdniowe specjalizowane
INFORMACJE:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (I WJO).  Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia. Szkolenie składa się z części teoretycznej-56 godz. oraz części praktycznej-25 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

1000-2000 zł***
Negocjuj cenę!

Kurs Operatorów Kombajnów Zbożowych

Kurs Operatorów Kombajnów Zbożowych
INFORMACJE:

Kurs Operatorów Kombajnów Zbożowych. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia. Posiada prawo jazdy kat. B lub T. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

300-550 zł***
Negocjuj cenę!

Kurs Operatorów Żurawi Przeładunkowych

Kurs Operatorów Żurawi Przeładunkowych
INFORMACJE:

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada prawo jazdy min. kat. B. Szkolenie składa się z części teoretycznej-25 godz. oraz części praktycznej-10 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

500-950 zł***
Negocjuj cenę!

Szkolenie Okresowe Kierowców Zawodowych kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E

Szkolenie Okresowe Kierowców Zawodowych kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E
INFORMACJE:
Kurs na kierowcę zawodowego pojazdu ciężarowego/autobusu (przewóz rzeczy/osób, świadectwo kwalifikacji zawodowej) Kurs może rozpocząć osoba, która uzyskała prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009r / D przed 10.09.2008r / przedłużenie uprawnień dla osób posiadających już wpisy do prawa jazdy informujące o posiadaniu uprawnień kierowcy zawodowego. Szkolenie składa się z części teoretycznej-35 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

300-450 zł***
Negocjuj cenę!

Kwalifikacja Wstępna kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E

Kwalifikacja Wstępna kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E
INFORMACJE:
Kurs na kierowcę zawodowego pojazdu ciężarowego/autobusu (przewóz rzeczy/osób, świadectwo kwalifikacji zawodowej) Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia, Szkolenie składa się z części teoretycznej-260 godz. oraz części praktycznej-20 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

3200-5900 zł***
Negocjuj cenę!

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E
INFORMACJE:
Kurs na kierowcę zawodowego pojazdu ciężarowego/autobusu (przewóz rzeczy/osób, świadectwo kwalifikacji zawodowej) Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia, Szkolenie składa się z części teoretycznej-130 godz. oraz części praktycznej-10 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

3200-3800 zł***
Negocjuj cenę!

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca kat. C1 C1+E C C+E / D1 D1+E D D+E
INFORMACJE:
Kurs na kierowcę zawodowego pojazdu ciężarowego/autobusu (przewóz rzeczy/osób, świadectwo kwalifikacji zawodowej) Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia, Szkolenie składa się z części teoretycznej-33 godz. oraz części praktycznej-2,5 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

1000-1900 zł***
Negocjuj cenę!

Kurs na kierowców taxi

TAXI
INFORMACJE:
Kurs może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 rok życia, posiada prawo jazdy kat. B. Szkolenie składa się z 28 godz.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

300-450 zł***
Negocjuj cenę!

KURSY uzupełniające / dodatkowe

PRAWO JAZDY KAT. AM

Motorower
INFORMACJE:
Motorower

Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów
dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł  (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. A1

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl
dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. A2

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. A

Motocykl
INFORMACJE:
Motocykl

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. B

Samochód osobowy
INFORMACJE:
Samochód osobowy
 
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. B - pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów

Samochód osobowy
INFORMACJE:
Samochód osobowy
 
Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. B - kurs dla osób niepełnosprawnych

Samochód osobowy
INFORMACJE:
Samochód osobowy
 
Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

80/90 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. C

Samochód ciężarowy
INFORMACJE:
Samochód ciężarowy
 
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

100/120 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. d

Autobus
INFORMACJE:
Autobus
 
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

130/150 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. b+e

Samochód z przyczepą
INFORMACJE:
Samochód z przyczepą
 
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

100/120 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. C+e

Samochód ciężarowy z przyczepą
INFORMACJE:
Samochód ciężarowy z przyczepą
 
Pojazd wyposażony w manualną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

120/140 zł (1 godz.)

PRAWO JAZDY KAT. C+e

Ciągnik samochodowy z naczepą
INFORMACJE:
Ciągnik samochodowy z naczepą 
 
Pojazd wyposażony w manualną, bądź automatyczną skrzynię zmiany biegów

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

150/170 zł (1 godz.)

ADR PODSTAWOWY

ADR podstawowy
INFORMACJE:
Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych- Kurs Podstawowy

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

300 zł (doszkolenie)

ADR SPECJALISTYCZNY

ADR specjalistyczny
INFORMACJE:
Transport Drogowy Materiałów Niebezpiecznych- Kurs Specjalistyczny

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

100 zł (doszkolenie)

Podstawienie naszego pojazdu szkoleniowego do przeprowadzenia egzaminu państwowego w WORD

INFORMACJE:
Podstawienie naszego pojazdu szkoleniowego do przeprowadzenia egzaminu państwowego w WORD

Posiadamy pojazdy szkoleniowe przystosowane do przeprowadzania egzaminów państwowych praktycznych w WORD (umożliwiamy podstawienie ich na egzamin dla każdej osoby zainteresowanej, chcącej zdawać pojazdem, którym uczyła się jeździć) Szczegóły w siedzibie placówki.

dATA ROZPOCZĘCIA:

zgłoszenie indywidualne / na bieżąco / regularnie

CENA:

do ustalenia

* wymagana min. 10-cio osobowa grupa uczestników. Przy mniejszej liczbie osób zainteresowanych egzamin państwowy odbędzie się w WORD.

 

*** przy skierowaniu na szkolenie większej liczby osób, bądź realizacji kilku szkoleń jednocześnie w naszej placówce cena może podlegać negocjacji. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji zapraszamy do Biura Obsługi Klienta OCSK w godz. 08:00-16:00 (wyłącznie kontakt osobisty).

 

Prezentowany powyżej cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. OCSK zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wysokości opłat za szkolenia i kursy znajdujące się w cenniku.

 

Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski, Aleje Lipowe 3, 19-400 Olecko, nr ewidencyjny jednostki szkolącej 00012813 P, NIP 847-100-29-13, REGON 790023779, REGON w SIO (System Informacji Oświatowej) 281434887, Akredytacja Kuratora Oświaty nr 25/2010, informuje, iż prowadzi działalność związaną ze szkoleniem kandydatów na kierowców i jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).