Przebieg kursu

Przebieg kursu krok po kroku 

(dotyczy prawa jazdy kat. AM A1 A2 A B C D T)Metoda pierwsza:

Krok 1. Zapisanie się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców

Krok 2. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Krok 3. Część teoretyczna kursu (przepisy oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy)

Krok 4. Część praktyczna kursu

Krok 5. Egzamin wewnętrzny teoretyczny

Krok 6. Egzamin wewnętrzny praktyczny

Krok 7. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i zapis na egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny

 

Metoda druga 

(osoba sama przygotowuje się do egzaminu teoretycznego) :

Krok 1. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Krok 2. Zapisanie się na państwowy egzamin teoretyczny

Krok 3. Uzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej egzaminu państwowego

Krok 4. Zapisanie się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców

Krok 5. Część teoretyczna kursu (zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 4 godz.)

Krok 6. Część praktyczna kursu

Krok 7. Egzamin wewnętrzny praktyczny

Krok 8. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i zapis na egzamin państwowy praktyczny


Przebieg kursu krok po kroku 

(dotyczy prawa jazdy kat. B+E C+E)

Krok 1. Zapisanie się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców

Krok 2. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Krok 3. Część praktyczna kursu

Krok 4. Egzamin wewnętrzny praktyczny

Krok 5. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i zapis na egzamin państwowy praktyczny